Vážení podporovatelé a dárci

Od roku 2020 včetně lze uplatnit snížení daňového základu o dary až do výše 30% tohoto základu.
Pokud jste dárci, neváhejte a napište si o potvrzení přímo na e-mail : olomouc.utulek-loz@seznam.cz, nezapomeňte uvést jméno a adresu, částky a data není třeba uvádět, vše máme v účetnictví evidováno.
Pokud poskytujete dary bankovním převodem za jinou osobu, než je majitel účtu, uveďte tuto informaci, prosím, do zprávy pro příjemce.
Za všechny dary děkujeme, jsou zcela a beze zbytku použity pro naše klienty.
Předseda LOZ Olomouc Ivan Puhač