Formuláře

 • Členská přihláška
 • Předloha oznámení podezření z přestupku
  • Víte o nějakém týraném zvířeti? Nenechte to být jen tak…
   Obecnímu(Obvodnímu, Městskému) úřadu v …. Okresní(Městské) veterinární správě v….Oznámení podezření z přestupku týrání zvířete Podle Zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týráníOznamuji, že v (adresa)…se nachází (druh zvířete),který vykazuje známky týrání.(vyjmenovat,popsat jak to bylo zjištěno, uveďte příp.svědky, vhodná může být i fotodokumentace).

   (Případně lze připojit podnět na odebrání zvířete, ovšem s tím, že oficiálně tento návrh může podat pouze orgán Veterinární správy obecnímu úřadu).

   Vzhledem k výše uvedenému připojujeme k našemu oznámení podnět aby veterinární správa v …. Po ověření případu zvážila též možnost podání návrhu na odebrání týraného zvířete podle § 28 a Zákona č. 246/1992 Sb. )máte-li konkrétní návrh, kdo by se zvířete ujal, určitě jej uveďte).

   Pokud bude třeba, nabízíme ústní informace, spojení tel. ….atd.

   Žádáme o vyrozumění o výsledku správního řízení ve stanovené lhůtě, děkujeme

   Datum,podpis,adresa-čitelně