Členské příspěvky

Vážení zájemci o členství v LOZ,

Vzhledem k snižujícímu se počtu psů  na útulku nebude pro letošní rok 2023 příjem nových členů probíhat. V tuto chvíli máme více venčících nežli psů k venčení vhodných. Přihlášky nebudou již přijímány.

 

Přihláška se stává platnou až po zaplacení zápisného, které činí 200,-Kč jako var. symbol uvádějte č. 777 a po přidělení členského čísla je možné zaplatit i roční členský příspěvek.

Prosíme dávejte si pozor při vyplňování, mnozí z Vás nemají úplnou adresu, bez úplných údajů Vás nemůžeme jako člena LOZ ČR Olomouc evidovat.

Ti kdo odeslali přihlášky a neučinili platbu zápisného prosíme o zaplacení nejpozději do 30.4.2019

nebude-li platba uhrazena do tohoto data budete vyřazeni jako zájemci o členství.

Aktuální seznam členů , přidělených členských čísel a přehled plateb najdete zde:

https://www.olomouckyutulek.cz/tabulka-clenu/

 

Vážení členové,

vzhledem k velké administrativní náročnosti a zbytečným finančním nákladům při zasílání členských příspěvků poštovní poukázkou a v neposlední řadě k vývoji na poli bezhotovostních transakcí, rozhodli jsme se požádat Vás, členskou základnu, o zasílání členských příspěvků bankovním převodem přímo na účet LOZ. Chápu, že mnozí z Vás tuto možnost nemají, ale určitě si s tím poradíte, například přes příbuzné či přátele, kteří tuto možnost mají. Dovoluji si Vás požádat o kontrolu platby příspěvků s doplacením opomenutých a to za období let 2015-2019.

Svou historii placení naleznete v přiložené tabulce, výše příspěvků je stejná, jako v minulých obdobích, to znamená pro důchodce a studenty 50,-Kč/rok a ostatní 100,-Kč/rok, samozřejmě dobrovolnému navýšení příspěvku se meze nekladou.

Členský příspěvek zasílejte na účet č. 776655733/5500, vedený u Raiffeisen Bank a jako variabilní symbol uvádějte své členské číslo, které najdete u svého jména v níže uvedené tabulce a jeho uvedení je zásadní pro identifikaci platby. Pokud kontrolou zjistíte, že jste čl.příspěvek za některé období uhradili a není zaevidován, prosím, zašlete mi tuto informaci s datem zaslání, jsme jenom lidi a je možné, že došlo při přenosu informací z účetnictví do členské evidence k chybě.

Taktéž bych poprosil Vás, kteří z jakéhokoliv důvodu již nechcete nebo nemůžete ve členství v LOZ pokračovat, o zaslání této informace na mou mailovou adresu: olomouc.utulek-loz@seznam.cz

Děkuji za pochopení,

předseda LOZ ČR organizace Olomouc

 

Nový účet pro dary – pozor
776655733/5500
IBAN: CZ5500 0000 0007 7665 5733
BIC: RZBCCZPP
Odkaz na transparentní účet
Převeďte, prosím, trvalé příkazy na dary z mBank na transparentní účet.
Chcete nás podpořit?
 
Facebook

Rádi bychom poděkovali firme BRIMO za podporu darovali nám party stan 3×3. 

Už nás nic nerozhází, ani nepřízeň počasí ani složité stavění stanu, který využijeme při dnu otevřených dveří, nebo na akcích pro útulky.

Děkujeme

Švédská střešní krytina BRATEX a realizační firma STŘECHY – MALÍČEK jako sponzoři materiálu a pokládky střechy vč. dřevěného krovu rekonstruovaného domu pro pejsky a kočičky.

Finanční zdroje na naši činnost jsou z darů a ekonomické činnosti. Nejsme příspěvková organizace.

Reklama