Informace o změnách evidence členství v lize na ochranu zvířat ČR, organizace Olomouc

Vážení zájemci o členství v LOZ,

Vzhledem k snižujícímu se počtu psů  na útulku  pro letošní rok 2024 bude příjem nových členů probíhat jen v omezeném množství. Prosíme zvažte, zda doopravdy chcete a můžete chodit venčit. Jak psi tak i my ošetřovatelé máme raději ty, jenž chodí, alespoň trošku pravidelně. Psi Vás pak již znají a více se těší na procházku s někým s kým si ji již užili a ošetřovatelé již ví kterého psa vám můžou svěřit. Počítejte s tím, že většinou se jedná o psy s nějakým výchovným problémem. Psíci malí, hodní a mazliví velmi rychle nachází svůj nový domov a tak zde většinou nemáme na zapůjčení na procházku žádného vhodného k malým dětem nebo k dalším psům.

Členství v LOZ  nemusí být jen procházky, členové mohou pomoci i jinak, sdílením na fb, pomocí na akcích atd.

Přihláška se stává platnou až po zaplacení zápisného, které činí 200,-Kč jako var. symbol uvádějte č. 777 a po přidělení členského čísla je možné zaplatit i roční členský příspěvek.

Prosíme dávejte si pozor při vyplňování, mnozí z Vás nemají úplnou adresu, bez úplných údajů Vás nemůžeme jako člena LOZ ČR Olomouc evidovat.

Ti kdo odeslali přihlášky a neučinili platbu zápisného prosíme o zaplacení nejpozději do

nebude-li platba uhrazena do tohoto data budete vyřazeni jako zájemci o členství.

Aktuální seznam členů , přidělených členských čísel a přehled plateb najdete zde:

https://www.olomouckyutulek.cz/tabulka-clenu/

 

 

Vzhledem k situaci v agendě členské základny, vzniklé částečně špatným pochopením ze strany některých aktivistů a částečně dlouhodobým neplněním základní povinnosti člena dle článku 26 stanov – placení členských příspěvků, rozhodl výbor redukovat počet členů, tuto povinnost neplnících.

Pokud neuhradí člen LOZ členský příspěvek za stávající rok do konce roku následujícího, bude dle článku 28 stanov jeho členství ukončeno. Nejedná se o formu trestání, ale v evidenci je opravdu příliš členů, kteří o svém členství vlastně už ani neví a například po skončení studia v Olomouci a venčení pejsků z útulku už ani o členství nemají zájem.

To na vysvětlenou tohoto kroku.

Znovu také apelujeme na naše členy, kteří tuto povinnost nemají splněnu za roky 2022-2024, aby tak učinili.

Děkuji za pochopení,

předseda LOZ Olomouc

Hana Dědochová