TIM ( vútulku Tif)

20160612_113700

Tim (Tif) se svou novou smečkou .