Spolufinancováno Evropskou unií

Na projekt fotovoltaika pro útulek Ligy na ochranu zvířat ČR organizace Olomouc, byla poskytnuta podpora od EU

Děkujeme