Podmínky venčení

V aktuální situaci  není možné venčení psů ani dobrovolnická výpomoc.

 

Vzhledem k snižujícímu se počtu psů  na útulku nebude pro letošní rok 2021 příjem nových členů probíhat. V tuto chvíli máme více venčících nežli psů k venčení vhodných. Přihlášky nebudou již přijímány.

 

Přihláška se stává platnou až po zaplacení zápisného, které činí 200,-Kč jako var. symbol uvádějte č. 777 a po přidělení členského čísla je možné zaplatit i roční členský příspěvek.

Prosíme dávejte si pozor při vyplňování, mnozí z Vás nemají úplnou adresu, bez úplných údajů Vás nemůžeme jako člena LOZ ČR Olomouc evidovat.

Ti kdo odeslali přihlášky a neučinili platbu zápisného prosíme o zaplacení nejpozději do 30.4.2020

nebude-li platba uhrazena do tohoto data budete vyřazeni jako zájemci o členství.

Aktuální seznam členů , přidělených členských čísel a přehled plateb najdete zde:

http://www.olomouckyutulek.cz/tabulka-clenu/

Chtěli byste u nás venčit pejsky nebo občas vypomoct se psy v útulku? Tato činnost je umožňována pouze členům Ligy na ochranu zvířat Olomouc.
Pokud se chcete stát členy, vyplňte nám prosím přihlášku. Na základě této přihlášky s vámi bude sepsána smlouva o dobrovolnictví.
Přihláška se stává platnou po uhrazení zápisného. Prosíme o uhrazení nejpozději do 1 měsíce od podání přihlášky
Termín náboru nových členů:  ukončen

Půjčování psů na procházku

Venčení pejsků z útulku LOZ ČR Olomouc je umožněno členům LOZ ČR Olomouc, kteří dovršili věk 18 roků, s platným OP a kteří mají podepsánu tzv. Smlouvu pro aktivisty.

Časy určené k venčení

Po – Pá: 10.00 – 14.00 (zimní období) a 08.00 –12.00 a 16.00 – 17.30 (letní období)

So, Ne, svátky: 10.00 – 14.00 (zimní období) a 08.00 – 12.00 a 16.00 –17.30 (letní období)

Při procházkách se psem dodržujte, prosím, tyto zásady:

Minimální doba venčení je 45 minut (popř. dle domluvy s ošetřovatelem)

Pejska Vám přidělí ošetřovatel (nevybíráte si jej sami; pokud máte obavy z větších plemen, domluvte se s ošetřovatelem, vybere Vám malého)

 • sledujte reakce psa, počítejte i s těmi nejnepředvídatelnějšími

 • při hlazení psa se vyvarujte prudkých pohybů

 • nenechte hladit psa jinými lidmi

 • vyhýbejte se jiným psům, aby nedošlo ke konfliktu mezi zvířaty nebo přenosu případné nákazy

 • v případě konfliktů s jinými psy nedávejte mezi ně ruce

 • psy nevoďte do města, zvolte přírodu, sledujte terén, ve kterém se pohybujete (pozor na sklo, dráty …)

 • snažte se skamarádit se svěřeným psem

 • psa na procházce nekrmte bez vědomí zaměstnanců útulku, nenechávejte ho jíst odpadky, zbytky jídel …

 • psa NIKDY nepouštějte z vodítka, vodítko držte pevně v ruce

 • chodíte-li na procházky společně s kamarádem, počítejte, že vám budou dáni pouze takoví psi, kteří jsou na sebe zvyklí

 • netahejte psa proti jeho vůli, může se vysmeknout

 • sledujte svěřeného psa – jakékoli změny zdravotního stavu (průjem, zvracení) hlaste zaměstnanci útulku

 • psy nikdy netrénujte, necvičte

 • dodržujte pokyny zaměstnanců útulku

 • v letním období při delších procházkách je dobré mít pro psa s sebou vodu

Ve smyslu příslušných právních předpisů máte za psa na procházce zodpovědnost Vy, nepůjčujte ho jiným.

Nový účet pro dary – pozor
776655733/5500
IBAN: CZ5500 0000 0007 7665 5733
BIC: RZBCCZPP
Odkaz na transparentní účet
Převeďte, prosím, trvalé příkazy na dary z mBank na transparentní účet.
Chcete nás podpořit?
 
Facebook

Rádi bychom poděkovali firme BRIMO za podporu darovali nám party stan 3×3. 

Už nás nic nerozhází, ani nepřízeň počasí ani složité stavění stanu, který využijeme při dnu otevřených dveří, nebo na akcích pro útulky.

Děkujeme

Švédská střešní krytina BRATEX a realizační firma STŘECHY – MALÍČEK jako sponzoři materiálu a pokládky střechy vč. dřevěného krovu rekonstruovaného domu pro pejsky a kočičky.

Finanční zdroje na naši činnost jsou z darů a ekonomické činnosti. Nejsme příspěvková organizace.

Reklama