Materiální dary stop stav.

Veliké poděkování všem dárcům.

Vzhledem k velké podpoře ve formě krmiva musíme vyhlásit stop stav.

Sklad krmiva je plný za což vám patří obrovské díky.

Další krmení tak již nejsme schopni přijmout, nejen, že není již kde uskladnit, ale i strávníků máme na útulku méně nežli bývalo zvykem a tak by jsme další krmení již ani nespotřebovali.

Pro vaši představu máme na skladě něco přes 1500ks konzerv a bezmála 3000 kg granulí