Členské příspěvky

Vážení členové,

vzhledem k velké administrativní náročnosti a zbytečným finančním nákladům při zasílání členských příspěvků poštovní poukázkou a v neposlední řadě k vývoji na poli bezhotovostních transakcí, rozhodli jsme se požádat Vás, členskou základnu, o zasílání členských příspěvků bankovním převodem přímo na účet LOZ. Chápu, že mnozí z Vás tuto možnost nemají, ale určitě si s tím poradíte, například přes příbuzné či přátele, kteří tuto možnost mají. Dovoluji si Vás požádat o kontrolu platby příspěvků s doplacením opomenutých a to za období let 2011-2014.

Svou historii placení naleznete v přiložené tabulce, výše příspěvků je stejná, jako v minulých obdobích, to znamená pro důchodce a studenty 50,-Kč/rok a ostatní 100,-Kč/rok, samozřejmě dobrovolnému navýšení příspěvku se meze nekladou.

Členský příspěvek zasílejte na účet č. 670100-2201140076/6210, vedený u mBank a jako variabilní symbol uvádějte své členské číslo, které najdete u svého jména v níže uvedené tabulce a jeho uvedení je zásadní pro identifikaci platby. Pokud kontrolou zjistíte, že jste čl.příspěvek za některé období uhradili a není zaevidován, prosím, zašlete mi tuto informaci s datem zaslání, jsme jenom lidi a je možné, že došlo při přenosu informací z účetnictví do členské evidence k chybě.

Taktéž bych poprosil Vás, kteří z jakéhokoliv důvodu již nechcete nebo nemůžete ve členství v LOZ pokračovat, o zaslání této informace na mou mailovou adresu: lozolomoucpredseda@seznam.cz

Děkuji za pochopení,

předseda LOZ ČR organizace Olomouc

Ivan Puhač.

Nový účet pro dary – pozor
776655733/5500
Odkaz na transparentní účet
Žádáme přispěvatele s trvalými příkazy, aby si změnili číslo účtu.
Chcete nás podpořit?
 
Facebook

Finanční zdroje na naši činnost jsou z darů a ekonomické činnosti. Nejsme příspěvková organizace.

Reklama