Kontakt
Adresa: Areál letiště, Neředín 726, Olomouc
Tel.: 583 210 759
Pohotovost 776 462 998
Otevřeno: 14.00-16.00h
Email: olomouc.utulek-loz@seznam.cz

Členské příspěvky

Vážení zájemci o členství v LOZ,

Pro letošní rok 2019 příjem nových členů ukončen. Přihlášky doručené po datu 26.3.2019 nebudou již přijímány.

Přihláška se stává platnou až po zaplacení zápisného, které činí 200,-Kč jako var. symbol uvádějte č. 777 a po přidělení členského čísla je možné zaplatit i roční členský příspěvek.

Prosíme dávejte si pozor při vyplňování, mnozí z Vás nemají úplnou adresu, bez úplných údajů Vás nemůžeme jako člena LOZ ČR Olomouc evidovat.

Ti kdo odeslali přihlášky a neučinili platbu zápisného prosíme o zaplacení nejpozději do 30.4.2019

nebude-li platba uhrazena do tohoto data budete vyřazeni jako zájemci o členství.

Aktuální seznam členů , přidělených členských čísel a přehled plateb najdete zde:

http://www.olomouckyutulek.cz/tabulka-clenu/

 

Vážení členové,

vzhledem k velké administrativní náročnosti a zbytečným finančním nákladům při zasílání členských příspěvků poštovní poukázkou a v neposlední řadě k vývoji na poli bezhotovostních transakcí, rozhodli jsme se požádat Vás, členskou základnu, o zasílání členských příspěvků bankovním převodem přímo na účet LOZ. Chápu, že mnozí z Vás tuto možnost nemají, ale určitě si s tím poradíte, například přes příbuzné či přátele, kteří tuto možnost mají. Dovoluji si Vás požádat o kontrolu platby příspěvků s doplacením opomenutých a to za období let 2015-2019.

Svou historii placení naleznete v přiložené tabulce, výše příspěvků je stejná, jako v minulých obdobích, to znamená pro důchodce a studenty 50,-Kč/rok a ostatní 100,-Kč/rok, samozřejmě dobrovolnému navýšení příspěvku se meze nekladou.

Členský příspěvek zasílejte na účet č. 776655733/5500, vedený u Raiffeisen Bank a jako variabilní symbol uvádějte své členské číslo, které najdete u svého jména v níže uvedené tabulce a jeho uvedení je zásadní pro identifikaci platby. Pokud kontrolou zjistíte, že jste čl.příspěvek za některé období uhradili a není zaevidován, prosím, zašlete mi tuto informaci s datem zaslání, jsme jenom lidi a je možné, že došlo při přenosu informací z účetnictví do členské evidence k chybě.

Taktéž bych poprosil Vás, kteří z jakéhokoliv důvodu již nechcete nebo nemůžete ve členství v LOZ pokračovat, o zaslání této informace na mou mailovou adresu: lozolomoucpredseda@seznam.cz

Děkuji za pochopení,

předseda LOZ ČR organizace Olomouc

Ivan Puhač.

Nový účet pro dary – pozor
776655733/5500
Odkaz na transparentní účet
Převeďte, prosím, trvalé příkazy na dary z mBank na transparentní účet.
Chcete nás podpořit?
 
Facebook

Švédská střešní krytina BRATEX a realizační firma STŘECHY – MALÍČEK jako sponzoři materiálu a pokládky střechy vč. dřevěného krovu rekonstruovaného domu pro pejsky a kočičky.

Finanční zdroje na naši činnost jsou z darů a ekonomické činnosti. Nejsme příspěvková organizace.

Reklama