Výzva podporovatelům

Vážení členové Ligy, přátelé a podporovatelé

dosud jsme provoz našeho útulku pro toulavé a opuštěné psy a kočky z převážné části financovali ekonomickou činností, tedy péčí o psy z měst a obcí na základě smluv a proto jsem ani nevysílal výzvy na podporu formou darů. Dnem 1.10.2020 ale došlo ke změně, město Olomouc podepsalo smlouvu na tuto péči s akciovou společností Ajsha a.s. z Čech pod Kosířem, když při výběrovém řízení nevzalo v potaz nesplnění zadávacích podmínek tohoto uchazeče (akciovka neuvedla, že část útulku pronajala na ekonomickou činnost jiné právnické osobě, a proto nedisponuje požadovaným počtem míst pro psy z Olomouce, a ani požadovaným zázemím). Od této chvíle nedostáváme z rozpočtu města Olomouce žádnou podporu a jsme zcela závislými na podpoře ze strany vás, dárců.

Na rozdíl od útulku Ajsha a.s., který přijímá pouze psy z obcí se smlouvou, tedy ty, kteří mají svůj pobyt v útulku plně ze strany obce hrazen, jak uvádí na svých webových stránkách, u nás jsou z cca 90% umístěni psi zcela na náklady Ligy, a abychom jim mohli poskytnout náležitou péči i nadále, dovoluji si požádat o soucítění, vyjádřené co největší finanční podporou jednorázovými dary či trvalými příkazy na transparentní účet, uvedený na vedlejším sloupku.

Věřím v lidskou dobrotu a předem za naše klienty děkuji.

Ivan Puhač, předseda LOZ Olomouc

Nový účet pro dary – pozor
776655733/5500
IBAN: CZ5500 0000 0007 7665 5733
BIC: RZBCCZPP
Odkaz na transparentní účet
Převeďte, prosím, trvalé příkazy na dary z mBank na transparentní účet.
Pole Dogs 2021

Chcete nás podpořit?
 
Facebook

Švédská střešní krytina BRATEX a realizační firma STŘECHY – MALÍČEK jako sponzoři materiálu a pokládky střechy vč. dřevěného krovu rekonstruovaného domu pro pejsky a kočičky.

Finanční zdroje na naši činnost jsou z darů a ekonomické činnosti. Nejsme příspěvková organizace.

Reklama