Kontakt
Adresa: Areál letiště, Neředín 726, Olomouc
Tel.: 583 210 759
Pohotovost 776 462 998
Otevřeno: 14.00-16.00h
Email: olomouc.utulek-loz@seznam.cz

Dobrovolné dny

Firmy pomáhají neziskovkám, například tím, že uvolní své zaměstnance, kteří přijdou odpracovat brigádnické hodiny.

Velký dík patří nejen firmě…………………., ale i velmi šikovným pomocníkům, kteří přiložili ruku k dílu a zachránili ploty okolo celého útulku a výběhů, kdy vyřezali a odklidili spoustu náletových dřevin, pomohli usadit nádrž na dešťovou vodu, vyhrabali listí a vyvenčili pár psíků

Účet pro dary – pozor
670100 – 2201140076/6210
pozor na nutnost uvádění celého čísla účtu včetně předčíslí.
Oznámení o připisování plateb
Facebook

Finanční zdroje na naši činnost jsou z darů a ekonomické činnosti. Nejsme příspěvková organizace.

Reklama